Serwery i Domeny
BUSINESS PORTAL DEVELOPMENT            
Technologie związane z praktycznymi zastosowaniami Internetu od kilku już lat przynoszą w biznesie wielorakie korzyści.   Jedną z największych stała się możliwość znaczącego obniżenie kosztów funkcjonowania firmy, poprawienie sprawności zarządzania, komunikacji oraz skuteczności w osiąganiu celów.

Grupa eBOSS zajmuje się projektowaniem wewnętrznych i zewnętrznych serwisów firmowych ( INTRANET / EXTRANET ), usprawniających zarządzanie komunikacją oraz kontrolujących bezpieczny przepływ dokumentów w firmie.

INTRANET
Jest to   wewnętrzna   sieć   używana w firmie do przekazywania aktualnych informacji o przedsiębiorstwie - również o jego zasobach i podejmowanych na bieżąco działaniach - swoim pracownikom. Stała komunikacja pomiędzy pracownikami, stały dostęp do rozległych banków danych, sprzyja szybszemu, bardziej precyzyjnemu (selektywnemu) przekazywaniu wszelkich materiałów, informacji oraz poleceń. Wykorzystanie Intranetu niesłychanie poprawia sprawność współpracy, sprawność zarządzania, a przy okazji znacząco obniża koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Intranet może być wykorzystany do scentralizowania komunikacji w firmie. Pracownikom daje błyskawiczny dostęp do rozległych informacji. Usprawnia wewnętrzne szkolenia, generuje współpracę działów, oddziałów terenowych, czy przedstawicielstw w różnych krajach. Umożliwia sprawne i ciągłe komunikowanie się pracowników z różnych miejsc świata. Stanowi forum wymiany myśli, idei oraz pomysłów. Budowanie wewnętrznej strony WWW ma na celu sprecyzowanie struktury przedsiębiorstwa, zintegrowanie pracowników, pobudzenie ich kreatywności oraz zwiększenie ich możliwości. Rozwiązania związane z zastosowaniem Intranetu dedykowane są przede wszystkim tym pracownikom firmy, których dostęp do poszczególnych, szczegółowych informacji o własnym przedsiębiorstwie wymaga autoryzacji.
EXTRANET
Został on stworzony dla komunikacji pomiędzy sprzedawcą, dystrybutorem oraz klientem. Każde ogniwo powyższego łańcucha uzyskuje dostęp, i to w czasie rzeczywistym, do informacji o wspólnym projekcie. O jego przebiegu i kosztach oraz o planowanym rozwoju. Dystrybutorzy korzystający z Extranetu mogą składać zamówienia, sprawdzać stan konta, śledzić przebieg dotychczasowej współpracy, a przede wszystkim dowiedzieć się o aktualnych decyzjach podjętych przez sprzedawcę, bądź przez klienta.
 
 
Grupa eBOSS pomaga w projektowaniu, a zwłaszcza w szybkim wdrażaniu opisanych wyżej rozwiązań!
 
Korzyści Klienta:
 • ogromny wzrost efektywności dzięki szybszemu, łatwiejszemu dostępowi do
      poszukiwanych informacji,
 • znacząca redukcja kosztów,
 • pobudzanie rozwoju, innowacyjności oraz kreatywności dzięki sprawnemu dzieleniu się
      wiedzą, dzięki bliskiej współpracy oraz przyspieszonemu obiegowi informacji,
 • możliwość sprawnego uzgadniania planów, kalendariów i zamierzeń,
 • możliwość uruchomienia bezpiecznej poczty grupowej,
 • możliwość bieżącej, bardzo szczegółowej kontroli stanu przedsiębiorstwa oraz przebiegu
      pracy poszczególnych pracowników,
 • możliwość umieszczenia tematycznych czatów oraz forów dyskusyjnych,
 • zwiększenie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa w wyniku ustanowienia pozwoleń
      (autoryzacji), w wyniku ustanowienia różnych poziomów dostępu do informacji,
 • uruchomienie jednego, centralnego źródła wszelkich danych,
 • możliwość pełnego zabezpieczenia dostępu do najcenniejszych baz danych oraz
      do wyników finansowych,
 • możliwość wyjątkowo sprawnego zarządzania czasem pracowników,
 • możliwość błyskawicznego wyznaczania oraz przekazywania pracownikom zadań,
 • bardzo niski koszt uruchomienia całego systemu.


 • Zainteresowanych ofertą lub chcących zadać pytanie prosimy o skorzystanie
  z formularza.


  Na wszystkich naszych serwerach działa oprogramowanie antywirusowe firmy "MKS"

  O FIRMIE | MAPA WITRYNY | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN SERWERÓW | REGULAMIN DOMEN | KONTAKT
  Serwery, Domeny
  Copyright © 2002 - 2018 eBOSS.pl All rights reserved