Serwery i Domeny
e-BUSINESS CONSULTING            

Usługi doradztwa oferowane przez eBOSS dotyczą wszystkich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Można je podzielić na następujące grupy:


Planowanie i kontrola działalności
W każdej firmie można znaleźć obszary wymagające ulepszenia, bądź gruntownej naprawy. Nasze zadanie, to wspomaganie Państwa firmy w tworzeniu optymalnych rozwiązań. Okazuje się, że umiejętne powiązanie zasobów ludzkich, procesów wytwarzania oraz systemów informacyjnych ze strategią działania, decyduje zarówno o sukcesie, jak i o porażce. Podczas projektowania proponowanych przez eBOSS rozwiązań łączymy solidną, praktyczną wiedzę na temat zarządzania z nowoczesnymi technologiami informatycznymi. W efekcie końcowym przełoży się to na wielorakie korzyści dla Państwa przedsiębiorstwa oraz dla Państwa klientów.
Korzyści Klienta eBOSS:
 • usprawnimy i przyspieszymy obieg informacji, szczególnie tych mających decydujący
      wpływ na podejmowanie decyzji; zminimalizujemy ilość szczebli zarządzania oraz
      podzielimy - w przejrzysty sposób - kompetencje wśród pracowników,
 • wprowadzimy system wspomagający liczne obszary działania przedsiębiorstwa oraz
      zarządzanie nimi,
 • wprowadzimy wśród pracowników jasny podział odpowiedzialności za realizację zadań,
 • wprowadzimy harmonogramy, ograniczające bezczynność oraz opóźnienia w realizacji,
 • zredukujemy czynności zbędne oraz skrócimy cykl produkcji/obsługi,
 • zwiększymy dostępność zasobów informacyjnych, podnosząc tym samym produktywność,
 • zredukujemy koszty operacyjne,
 • znacząco usprawnimy komunikację Państwa firmy z klientami, zbliżając i poprawiając
      tym samym wzajemne relacje.
 •  
  Planowanie i kontrola finansów
  Nie od dzisiaj wiadomo, że decyzje w firmie winny być podejmowane na podstawie szczegółowych informacji pochodzących z odpowiednich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Tymczasem zarządy zmuszone są często do podejmowania decyzji, opierając się wyłącznie na własnych doświadczeniach oraz na mglistych przewidywaniach. Kluczem do osiągania celów, składających się na długoterminową strategię działania, staje się więc informacja. W tym przede wszystkim planowanie i kontrola finansów. Planowanie i kontrola finansów okazuje się zatem jednym z najważniejszych działów przedsiębiorstwa, wpływającym w decydujący sposób na całość jego funkcjonowania.

  Nasze zadanie, zadanie konsultantów eBOSS, to skuteczna pomoc w redukcji Państwa kosztów. Przy okazji także zwiększenie produktywności Państwa przedsiębiorstwa dzięki implementacji (wdrożeniu) następujących usług:

 • wykonanie analizy produktywności poszczególnych obszarów działania przedsiębiorstwa,
 • wykonanie analizy systemów budżetowych, wyznaczenie ścieżek dalszego ich rozwoju,
      wdrożenia,
 • wykonanie analizy systemów strategicznego zarządzania kosztami, wyznaczenie ścieżek
      dalszego ich rozwoju, wdrożenia,
 • rozwój i wdrożenia systemów analiz i raportowania.


 • Tworzone przez eBOSS modele biznesowe, technologie informatyczne oraz usługi konsultingowe dostarczą kierownictwu Państwa firmy dodatkowych narzędzi, usprawniających podejmowanie decyzji.
   
  Planowanie i kontrola systemów informacyjnych
  Efektywne zarządzanie firmą, wspomagane możliwie nowoczesnym systemem informatycznym, decyduje dziś o osiąganiu sukcesów w biznesie. Powyższe stwierdzenie wydaje się oczywiste. Systematyczne zbieranie, przechowywanie i analizowanie informacji o przedsiębiorstwie wspiera kierownictwo firmy w podejmowaniu trafnych decyzji. Szybkie wdrożenie informatycznych systemów wspomagających zarządzanie okazuje się zatem złotym kluczem do podejmowania decyzji właściwych. Dynamiczny rozwój konkurencji wręcz zmusił przedsiębiorstwa do zastosowania technologii informatycznych na masową skalę. Z systemami informatycznymi należy się stale oswajać, stale w nie inwestować, stale je unowocześniać. Jak najszybsze ich wprowadzenie zadecyduje o Państwa pozycji na rynku.

  eBOSS wspomaga swoich Klientów poprzez:
 • identyfikację potrzeb informacyjnych w celu zaprojektowania modelu - wykorzystującego
      odpowiednie technologie informatyczne - odpowiadającego w największym stopniu
      Państwa potrzebom,
 • pomoc w definiowaniu i planowaniu strategii w oparciu o wdrożone technologie
      informatyczne,
 • pomoc w wyborze odpowiedniego oprogramowania, sprzętu informatycznego oraz
      obsługi systemu,
 • instalację, a także bieżącą obsługę sprzętu i oprogramowania,
 • projektowanie, budowę oraz integrację wewnętrznych sieci komputerowych.
 •  
  Zadaniem konsultantów eBOSS jest pomoc w wyborze, we wdrożeniu oraz w obsłudze odpowiednich narzędzi informatycznych.
   
  Zainteresowanych ofertą lub chcących zadać pytanie prosimy o skorzystanie
  z formularza.


  Na wszystkich naszych serwerach działa oprogramowanie antywirusowe firmy "MKS"

  O FIRMIE | MAPA WITRYNY | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN SERWERÓW | REGULAMIN DOMEN | KONTAKT
  Serwery, Domeny
  Copyright © 2002 - 2018 eBOSS.pl All rights reserved