Serwery i Domeny
BUSINESS PARTNER           

Grupa eBOSS proponuje wspólną realizację przedsięwzięć gospodarczych, zwłaszcza tych opartych o zaawansowane technologie informatyczne. EBOSS zainteresowany jest szczególnie branżą finansową, inwestycyjną, medyczną, ochroną środowiska oraz handlem.
Zapraszamy do skontaktowania się z nami w celu omówienia Państwa propozycji.
Atuty eBOSS Group, to:
 
Nowoczesna technologia - Dysponujemy zaawansowanym zapleczem technicznym oraz bogatym doświadczeniem w projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych. Posiadamy systemy gotowe do zarządzania rozległymi sieciami sprzedaży, do wymiany i gromadzenia wielkiej ilości informacji oraz do szybkiego wdrażania najnowszych rozwiązań informatycznych.
 
Strategia i marketing - Dokonujemy szybkiej oceny Państwa projektu oraz analizy wskazanego rynku. Opracowujemy optymalne strategie rozwoju Państwa przedsięwzięcia.
 
Organizacja i wdrożenie - Na bieżąco współpracujemy z Państwem w trakcie projektowania, organizowania i uruchamiania nowego przedsięwzięcia. Dbamy, aby wszystkie obszary projektu rozwijały się harmonijnie. Służymy pomocą w bieżącym zarządzaniu. Jesteśmy gotowi oddelegować specjalistów do stałej współpracy.
 
Finansowanie projektu - Sygnalizujemy możliwość udziału kapitałowego eBOSS w wybranym przedsięwzięciu. Również pomoc w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania. Oferujemy przygotowanie profesjonalnego biznesplanu oraz solidnej dokumentacji kredytowej.
 
Realizacja wspólnego projektu przebiegać będzie w następujących etapach:
 
I. Analiza i ocena pomysłu - Zapisujemy główne założenia koncepcyjne, następnie poddajemy je ocenie. Analizujemy możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w celu osiągnięcia optymalnej efektywności. Przeprowadzamy wstępne szacunki finansowe. W przypadku pozytywnej oceny projektu podpisujemy list intencyjny lub ramową umowę o współpracy.
 
II. Przygotowanie projektów oraz system testów - Na podstawie sprecyzowanej koncepcji przedsięwzięcia opracowujemy dokumentację organizacyjno-techniczną oraz przygotowujemy system testów. Testowanie umożliwia zweryfikowanie wstępnych założeń oraz dokonanie oceny finansowej przedsięwzięcia. Określamy ostatecznie zasady wzajemnej współpracy oraz podpisujemy stosowne umowy.
 
III. Wdrożenie projektu - Etap wdrożenia decyduje o powodzeniu przedsięwzięcia. Bardzo ważna jest tu szybkość i precyzja działania. Opracowujemy szczegółowe plany i harmonogramy, następnie tworzymy zespół, dokonujemy podziału zadań. Szczególną uwagę zwracamy na koordynację pracy w poszczególnych obszarach przedsięwzięcia. Na bieżąco monitorujemy stopień zaawansowania prac. Płynnie przechodzimy do normalnego funkcjonowania firmy.
 
IV. Funkcjonowanie przedsięwzięcia po wdrożeniu projektu wymaga z naszej strony znacznej uwagi. W związku z tym przez okres kilku miesięcy stale monitorujemy główne parametry działalności Państwa przedsięwzięcia. Przede wszystkim parametry jakościowe i techniczne. Staramy się na bieżąco wprowadzać zmiany i ulepszenia. Aktywnie uczestniczymy w kształtowaniu strategii rozwoju Państwa firmy. Udzielamy konsultacji organizacyjnych i finansowych, gwarantujemy wsparcie informatyczne. W tym nadzór i rozwój zainstalowanych systemów, utrzymanie infrastruktury technicznej itp.
 
Zainteresowanych współpracą prosimy o skorzystanie z formularza.
 


Na wszystkich naszych serwerach działa oprogramowanie antywirusowe firmy "MKS"

O FIRMIE | MAPA WITRYNY | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN SERWERÓW | REGULAMIN DOMEN | KONTAKT
Serwery, Domeny
Copyright © 2002 - 2018 eBOSS.pl All rights reserved